Depot en ISDN

Als je een boek op de markt brengt, moet je volgens het de wet deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Wil je het via de boekwinkels verkopen moet je ook een ISBN* nummer hebben.

Wij nemen deze zorgen van jou over en voeren alle wettelijke verplichtingen uit.
Maar jij blijft wel de eigenaar van de rechten volgens de auteurswetgeving.

*International Standard Book Number

isdn